ضرر مالی شرکت سونی

گزارش مالی سونی در سه ماهه دوم 2016

انتشار گزارش مالی سه ماه دوم سونی در سال 2016

نشانه‌هایی از بهبود در بخش فروش سونی مشاهده می‌شود. با توجه به گزارش مالی سه ماه دوم، که از طرف شرکت سونی منتشرشده، بعد از سال‌ها سونی توانسته به...