ضعف های نکسوس 5X

10 عاملی که می توانست باعث بهتر شدن نکسوس 5X شود

۱۰ عاملی که می توانست باعث بهتر شدن نکسوس ۵X شود

گوگل به تازگی نکسوس سال ۲۰۱۵ را به طور رسمی معرفی کرد. نکسوس ۲۰۱۵ نه یک تلفن همراه، بلکه شامل دو عدد می‌شود. یکی در کلاس فبلت ها که...