ضفحه بلو اسکرین

QR کدها به صفحه‌ی بلو اسکرین ویندوز 10 آمدند!

کدهای QR به صفحه‌ بلو اسکرین ویندوز 10 می‌آیند!

ویندوز 10 میزبان ویژگی جدیدی خواهد بود؛ کدهای QR در صفحه‌ی بلو اسکرین مایکروسافت به تازگی کدهای QR را به صفحه بلو اسکرین ویندوز 10 اضافه کرده است تا به...