فروش نوزاد

به دست آوردن آیفون به قیمت فروش نوزاد

متاسفانه، این یک داستان تخیلی نیست:اخیرا یک پدر 19 ساله چینی نوزاد تازه به دنیای آمده خود را فروخته است تا با پول آن یک آیفون و موتور تهیه...