فیسپالم

اموجی های جدید در راه گوشی های شما

اموجی های جدید در راه گوشی های شما

افزایش سالانه اموجی های کتابخانه یونیکد تایید شده و این به این معناست که 72 شکلک جدید وارد گوشی های شما خواهد شد؛ 72 اموجی جدید شامل فیسپالم، سلفی...