فیلم The Division

The Division به فیلم سینمایی تبدیل میشود

The Division به فیلم سینمایی تبدیل میشود

The Division یک عنوان بازی از کمپانی یوبی سافت است که در پلتفرم های مختلف به موفقیت دست یافته و با بیش از 9.5 میلیون بازیکن رسمی و ثبت...