قابلیت Doze اندروید مارشمالو

قابلیت Doze اندروید

نحوه تنظیم قابلیت Doze در اندروید مارشمالو فقط برای برخی برنامه ها

Doze نام یکی از قابلیت های جدید در اندروید مارشمالو می‌باشد که کاربرد آن کاهش چشم گیر مصرف باتری در هنگام خاموش بودن صفحه‌ی نمایش خواهد بود. این قابلیت...