قفل هوشمند Grasp

قفل هوشمند Grasp

قفل هوشمند Grasp، قفل دوچرخه با اثر انگشت

یکی از لوازم مهمی که دوچرخه سواران همیشه به همراه خود دارند، قفل است. هرچند این قفل ها دارای تفاوت هایی در ظاهر هستند اما هدف تمامی آنها جلوگیری از...