قوانین رباتیک

ربات‌ها تا سال 2035 نیمی از ژاپن را تسخیر می‌کنند!

ربات‌ها تا سال 2035 نیمی از ژاپن را تسخیر خواهند کرد!

اینکه ربات ها در حال پیشرفت هستند و به زودی آنها را در خیابان‌ها و تمامی مکان‌ها خواهیم دید از کسی پوشیده نیست اما مهم زمان این اتفاق است...