قیمت جت پک

https://www.cnet.com/news/i-want-to-buy-a-jetpack/

از سال 2017 می‌توانید جت پک اختصاصی خود را خریداری کنید

به گزارش New Atlas، شرکت JetPack Aviation همان گروهی که سال گذشته در اطراف مجسمه آزادی پرواز کردند، از ماه آپریل یا می سال آینده فروش جت پک‌های شخصی را...