قیمت پلی استیشن VR

برای استفاده از پلی استیشن VR چه میزان فضا نیاز دارید؟

برای استفاده از پلی استیشن VR چه میزان فضا نیاز دارید؟

اگر استفاده دیگری به جز تماشای فیلم از واقعیت مجازی داشته باشید، این مفهوم به چیزی فراتر از قرار دادن هدست بر روی سر تبدیل می‌شود. به عنوان مثال...