لذت نقاشی

تمامی قسمت های برنامه نقاشی Bob Ross را در توییچ تماشا کنید

تمامی قسمت های برنامه نقاشی Bob Ross را در توییچ تماشا کنید

توییچ که یک وبسایت مخصوص استریم کردن بازی ها است، در یک اقدام جدید، پخش بی وقفه صدها قسمت از برنامه لذت نقاشی «The Joy of Painting» را در...