مانیتور خودرو

نمایشگر iScout به رانندگان برای دیدن نقاط کور کمک می‌کند

نمایشگر iScout به رانندگان برای دیدن نقاط کور کمک می‌کند

تا کنون هیچ نمایشگر هدآپ برجسته‌ای برای خودروها به بازار معرفی نشده، برای مثال محصول ارائه شده از سوی  شرکت گارمین بسیار ساده و دلسرد کننده است و طرح مفهومی...