مایکروسافت بند 3

مایکروسافت احتمالاً عرضه دست بند تناسب اندام را متوقف می‌کند

با دست بند های تناسب اندام مایکروسافت خداحافظی کنید؛ توقف عرضه مایکروسافت بند؟

سال گذشته و زمانیکه مایکروسافت از دست بند تناسب اندام مایکروسافت بند 2 رونمایی کرد، یکی از افراد در بررسی این محصول سؤال کرد «دقیقاً چرا مایکروسافت یک مچ...