مایکروسافت outlook

Outlook

اپلیکیشن Outlook نیز به جمع پشتیبانان لمس سه بعدی اپل پیوست

چشم انداز مایکروسافت برای iOS به سرعت یکی از بهترین اپلیکیشن‌های مدیریت ایمیل را نیز با قابلیت لمس سه بعدی این پلتفرم عجین ساخت.کمپانی مایکروسافت بر اساس عرضه یک...