محافظت از اطلاعات فوق محرمانه

چیپ کامپیوتری با قابلیت نابودی خودکار برای محافظت از اطلاعات فوق محرمانه

چیپ کامپیوتری با قابلیت نابودی خودکار برای محافظت از اطلاعات فوق محرمانه

مطمئناً اگر یک چیپ با قابلیت نابودی خودکار را در فیلم «ماموریت غیر ممکن» ببینید اصلاً شگفت‌زده نشوید، اما اگر یکی از آن‌ها را در زندگی واقعی ببینید چه...