محافظ ضفحه نمایش

UMi یک محافظ دوگانه صفحه نمایش معرفی کرد

UMi یک محافظ دوگانه صفحه نمایش معرفی کرد

یکی از مشکلات اصلی کاربران تلفن‌های همراه هوشمند، محافظت از صفحه نمایش آنها است. صفحه نمایش گوشی‌ها به صورت مداوم تحت شکنجه، فشار و لمس انگشتان ما هستند و...