مدرک جدید لینوکس از مایکروسافت

ارائه مدرک جدید لینوکس در پلتفرم Azure توسط مایکروسافت و همکاری با بنیاد لینوکس

ارائه مدرک جدید لینوکس در پلتفرم Azure توسط مایکروسافت

همگان مایکروسافت و دنیای لینوکس را به نوعی دشمن هم می‌دانند، اما در حقیقت اینطور نیست و ردموندی ها در بطن کمپانی خود با لینوکس بسیار دوست و مهربان...