مریخ‌نورد کنجکاوی

تصاویر عجیب و غریب از مریخ

تصاویر عجیب و غریب مریخ: نشانه هایی از زندگی یا خیال؟

برای بسیاری از ما زمینی ها، عکس های گرفته شده توسط مریخ نورد کنجکاوی از مریخ بیش از یک چشم انداز متروک و سنگنی نیستند. اما در این بین تعدادی از مردم...