مزاحمت در اینستاگرام

فیلتر کلمات نامناسب در اینستاگرام

افزوده شدن فیلتر کلمات نامناسب در نظرات اینستاگرام

در سال 2016 آزار و اذیت در فضای مجازی، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی چون توییتر و فیسبوک بسیار افزایش یافت. با این وجود، این قلدری‌های مجازی چندان جدی...