مسترکارد

مسترکارد از سنسور اثر انگشت برای پرداخت‌ها بانکی استفاده خواهد کرد

مسترکارد از سنسور اثر انگشت برای پرداخت‌ها بانکی استفاده خواهد کرد

داشتن سنسور اثر انگشت روی گوشی هوشمند موضوع جدیدی نیست و تقریباً اکثر گوشی‌های هوشمند در بازار این قابلیت را دارند و یا به زودی روی تمام گوشی‌های هوشمند...