مسلمان بودن استیو جابز

نقاشی فوق العاده‌ای از استیو جابز در دیوار اردوگاه پناهجویان سوری!

نقاشی فوق العاده‌ای از استیو جابز در دیوار اردوگاه پناهجویان سوری!

یکی از اردوگاه‌های آوارگان سوری که در کشور فرانسه قرار دارد این روزها حال هوای جدیدی به خود گرفته است چرا که رهگذران شاهد خلق شاهکاری بر روی یکی...