مصرف منصفانه

نامحدود اما با «مصرف منصفانه» به چه معناست؟ نقدی بر تعرفه های جدید اینترنت غیر حجمی

نامحدود اما با «مصرف منصفانه» به چه معناست؟ نقدی بر تعرفه های جدید اینترنت غیر حجمی

بالاخره امروز وزیر ارتباطات تعرفه های اینترنت ثابت غیر حجمی را اعلام کرد و به انتظارات پایان داد. اما نکته‌ی جالبی که می‌توان در قیمت‌گذاری جدید دید، ذکر عنوان مصرف...