معرفی نکسوس 5X و هواوی نکسوس

پیش فروش نکسوس 5X و هواوی نکسوس

پیش فروش نکسوس 5X و هواوی نکسوس 13 اکتبر آغاز می شود

اگر گزارشی که چند روز قبل منتشر شد حقیقت داشته باشد، 2 هفته تا معرفی نکسوس های جدید زمان باقی است. حالا براساس اطلاعات رسیده، بعد از معرفی نکسوس 5X و...