معمای آیفون

یک آیفون در این تصویر پنهان شده است، می‌توانید آن را پیدا کنید؟

یک آیفون در این تصویر پنهان شده است، می‌توانید آن را پیدا کنید؟

در تصویر زیر، یک آیفون بر روی فرش قرار دارد، می‌توانید آن را ببینید؟ نتوانستید؟ نگران نباشید، شما تنها نیستید. در  حقیقت این تصویر که اولین بار در Gizmodo قرار...