معنی سونی

امروز از دریچه تاریخ: سونی متولد شد

امروز از دریچه تاریخ: سونی متولد شد

70 سال پیش در چنین روزی یعنی 7 می سال 1946 میلادی شرکت سونی قدم در دنیای تکنولوژی نهاد. سونی یک شرکت ژاپنی بوده( که اکنون چند ملیتی شده) و...