ممنوعیت پرواز پهپادها

ممنوعیت پرواز هواپیمایی بدون سرنشین بدون مجوز در آمریکا از سال 2016

ممنوعیت پرواز پهپادهای بدون مجوز در آمریکا از سال 2016

با پیشرفت تکنولوژی و استفاده روز افزون از هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان یک تفریح، انتظار می رود به زودی همه‌ی کشورها با وضع قوانین مختلف مانع از از...