موتور عنبیه اپل

اپل علامت تجاری «موتور عنبیه» را به ثبت رساند

اپل علامت تجاری «موتور عنبیه» را به ثبت رساند

چندین سال از معرفی تکنولوژی اسکنر اثر انگشت توسط اپل می‌گذرد و از آن زمان تاکنون کمپانی‌های زیادی راه اپل را ادامه دادند و از این اسکنر بر روی...