موقرمزها

دیجی فکت: ۲۱ دانستنی درباره‌ی موهای قرمز

داشتن موهای قرمز اتفاقی طبیعی است که در بین بعضی افراد رخ می دهد. این رنگ مو عموما بین مردم اروپای شمالی و غربی مشاهده می شود و در...