میانگین سرعت اینترنت

افزایش 14 درصدی سرعت اینترنت در سطح جهان

افزایش 14 درصدی سرعت اینترنت در سطح جهان؛ کره جنوبی همچنان صدر نشین

امروزه در دنیای تکنولوژی اینترنت نقش بسیار مهمی را در زندگی افراد ایفا می‌کند و براساس پیشرفت کشورها سرعت اینترنت نیز متغیر است. براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، میانگین سرعت...