میزو پرو 5

گوشی اوبونتوی جدید میزو

میزو در حال کار بر روی یک گوشی اوبونتوی جدید با نام رمز Midori می‌باشد

آیا آماده عرضه یک گوشی اوبونتوی جدید هستید؟ بله، باور کنید یا نه، هنوز سازندگانی وجود دارند که بر روی گوشی‌های اوبونتو (Ubuntu) کار کنند. حتی به نظر می‌رسد...