مین اس 2

هواوی تنها در سه ماهه اول امسال بیش از 28.3 میلیون گوشی فروخته است

هواوی تنها در سه ماهه اول امسال بیش از 28.3 میلیون گوشی فروخته است

همین چند سال پیش بود که با برند ناشناخته و چینی هواوی آشنا شدیم. در آن روزها افراد با ریسک زیاد و به خاطر امکانات فراوانی که با قیمت...