هوش مصنوعی گوگل قادر خواهد بود تا نابینایی بر اثر دیابت را در مراحل اولیه تشخیص دهد

هوش مصنوعی گوگل قادر خواهد بود تا نابینایی بر اثر دیابت را در مراحل اولیه تشخیص...

دیابت با هیچ کس شوخی ندارد. زخم های پا در صورتی که به دیابت مربوط باشند می توانند باعث قطع شدن این عضو بدن شوند و در صورتی که فرد...