نمایشگر تاشدنی

گوشی تاشو

سامسونگ: زمان زیادی به معرفی گوشی تاشو نمانده است

سال هاست که در نمایشگاه های مختلف شاهد نمایش صفحه نمایش ها منعطف هستیم که هر سال نیز پیشرفت های قابل توجهی نسبت به قبل می کنند. بدین ترتیب...