نیانتک

پوکمون گو به 75 میلیون دانلود رسید

تعداد دانلودهای پوکمون گو به 75 میلیون رسید

بازی محبوب پوکمون گو سریع‌تر از هر بازی محبوب دیگری به جمع بازی‌های 50 میلیون دانلودی پیوسته است... در حالیکه مردم سراسر جهان به دنبال گرفتن پوکمون ها هستند، این...