هوش مصنوعی برای پیش‌بینی‌کردن سکته قلبی

استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی‌کردن سکته قلبی!

استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی‌کردن سکته قلبی!

پزشکان تاکید بسیار زیادی روی اهمیت چکاپ سالیانه و دادن آزمایشات منظم کرده‌اند و می‌کنند و حتی باید افراد مسن این آزمایشات را در دوره‌هایی با فاصله مدت زمانی...