هیبرید

خودروی پرنده‌ای که می توانید امسال خریداری کنید!

خودروهای پرنده آینده هستند، درست است؟ در دهه 1960، جهان آینده‌ای را متصور می شد که در آن هر انسانی می توانست برای رفت و آمد پرواز کند، اما...