واتسون

امروز از دریچه تاریخ؛ تلفن اختراع شد

امروز از دریچه تاریخ؛ تلفن اختراع شد

140 سال پیش در چنین روزی یعنی دهم مارس سال ۱۸۷۶ میلادی الکساندر گراهام بل تلفن را اختراع و ثبت کرد. انسانها از دیر باز همواره در صدد ایجاد راهکارهایی...