وان پلاس ۲ مینی

تصاویر منتسب به وان پلاس 2 مینی فاش شد

تصاویر منتسب به وان پلاس ۲ مینی فاش شد: اسکنر اثر انگشت و دوربین دوگانه

تصاویر منتسب به وان پلاس ۲ مینی، وجود اسکنر اثر انگشت و دوربین دوگانه در این گوشی را تایید می کنند. اوایل ماه آگوست، آقای کارل‌پی، یکی از بنیانگذاران وان‌پلاس...