ورشکستگی سونی

خداحافظی سونی از بازار گوشی‌های هوشمند در صورت ادامه روند کنونی در سال 2016

خداحافظی سونی از بازار گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۱۶ در صورت ادامه روند کنونی

براساس یک گزارش جدید، Kazuo Hirai مدیرعامل اجرایی سونی یک سال دیگر به خط گوشی‌های هوشمند اکسپریا زمان داده تا خود را در بازار اثبات کنند و اگر گوشی های تولیدی...