ورود به آمریکا

اداره مهاجرت آمریکا از این پس در مورد حساب های شبکه های اجتماعی نیز سوال می کند

اداره مهاجرت آمریکا از این پس در مورد حساب های شبکه های اجتماعی نیز سوال می کند

گاهی اوقات پست های ارسالی ما در شبکه های اجتماعی و مجازی حاوی اطلاعات زیادی از شخصیت ما هستند. این پست ها غذای موردعلاقه، سلیقه‌ی لباس پوشیدن، تمایلات سیاسی...