ورود مسلمانان به آمریکا

کمپانی Airbnb افرادی را که از قانون منع ورود مسلمانان به آمریکا ضربه خورده اند، به رایگان اسکان می‌دهد

کمپانی Airbnb افرادی را که از قانون منع ورود مسلمانان به آمریکا ضربه خورده اند، به رایگان...

ایر بی‌ ان‌ بی ( Airbnb ) اعلام کرده به افرادی که شامل قانون منع ورود مسلمانان شده‌اند کمک می‌کند. البته جزئیات این کمک‌ها هنوز منتشر نشده است. برایان چسکی...