ویزای دانشجویی

در حال حاضر چه تعداد دانشجو از ایران تحت تاثیر قانون مهاجرتی ترامپ قرار گرفته‌اند؟

در حال حاضر چه تعداد دانشجو از ایران تحت تاثیر قانون مهاجرتی ترامپ قرار گرفته‌اند؟

چندین هفته گذشته، رئیس جمهوری جدید آمریکا قانون جدیدی را امضا کرد که در این قانون شهروندان 7 کشور جهان شامل ایران، عراق، سودان، سومالی، سوریه و یمن به مدت 90 روز...