ویژگی های قلم اس پن نتو 7

با ویژگی‌های جدید قلم اس پن گلکسی نوت 7 آشنا شوید

با ویژگی‌های جدید قلم اس پن گلکسی نوت 7 آشنا شوید

سری گلکسی نوت همیشه به جز امکانات خوبشان و شناخته شدن به عنوان یک "گوشی بزرگ"، به داشتن یک قلم هوشمند اختصاصی با نام S Pen معروف بوده‌اند. استفاده از...