ویژگی Find My Device

ویندوز ۱۰ نسخه ۱۰۵۵۸: اضافه شدن ویژگی Find My Device و طراحی دوباره فهرست‌ها

روز گذشته نسخه ۱۰۵۵۸ ویندوز ۱۰ در محیط آنلاین فاش شد که با خود ویژگی و تغییرات بسیاری  را همراه دارد. در این نسخه از ویندوز مایکروسافت تجربه کاربری...