پدر رایانه‌های پوشیدنی

آیا می‌دانید رایانه‌های پوشیدنی چیست‌ و پدر آنها کیست؟

آیا می‌دانید رایانه‌های پوشیدنی چیست‌ و پدر آنها کیست؟

رایانه‌های پوشیدنی(Wearable computers)، رایانه‌ای می‌باشند با قطعات کوچک الکترونیکی که در زیر یا روی لباس کاربر قرار گرفته و اطلاعات خاصی از بدن فرد را در اختیار کاربر قرار...