پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی

پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی

پرداخت کرایه تاکسی‌ها در مشهد الکترونیکی شد

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مسافران در پرداخت کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی پول خرد است که طی برای حل آن طی چند سال گذشته راه حل‌های مختلفی معرفی...