پروژه تحقیقاتی دارپا

دارپا و استفاده از تاکتیک شما در بازی‌های کامپیوتری برای ساخت پهباد نظامی

دارپا و استفاده از تاکتیک انسان ها در بازی‌های کامپیوتری برای ساخت پهباد نظامی

دارپا با آنالیز تاکتیک شما در بازی‌های کامپیوتری می‌خواهد در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین خود برای کمک به نیروهای زمینی بهره بگیرد و به گفته‌ی بسیاری قصد دارد تا...
دارپا قصد ساخت خودروهایی را دارد که بعد از رساندن منابع به مقصد ناپدید شوند

دارپا قصد ساخت خودروهایی را دارد که بعد از رساندن منابع به مقصد ناپدید شوند

اگر خودرویی وجود داشت که بعد از رساندن آذوقه به یک روستای دورافتاده یا گروهی از سربازارن ناپدید می‌شد چه احساسی پیدا می‌کردید؟ به نظر دیوانه‌وار می‌آید، مگر نه؟...