پرینت 3 بعدی نابینایان

پرینت سه بعدی افراد نابینا

لمس هنر با استفاده از پرینت سه بعدی برای نابینایان

از زمان اختراع خط بریل نزدیک به ۲۰۰ سال است که حامیان نابینایان برای بهبود هرچه بهتر لمس این دنیا همواره در تلاش بوده اند. اما حالا قرار است نابینایان...