پلی انی‌ور

عرضه ایکس باکس پلی انی‌ور در شهریور

Xbox Play Anywhere از شهریور ماه شروع به کار خواهد کرد

ماه گذشته و در جریان نمایشگاه E3، مایکروسافت قابلیت جدیدی را با نام «ایکس باکس پلی انی‌ور» (Xbox Play Anywhere) معرفی نمود اما هیچ تاریخ عرضه دقیقی برای آن...